Ponúkame úspešné semináre

Prečo potrebujete semináre a kurzy Market Access?

Prístup na trh je zložitý proces. Pre farmaceutické spoločnosti úspešný prístup na trh predpokladá manažment všetkých prekážok k dosiahnutiu optimálnej ceny a maximálnej výšky úhrady, podľa možnosti bez obmedzenia cieľovej populácie alebo podmienok použitia. „Market Access semináre a riešenia“ Vám ponúka cielené vzdelávanie v oblasti government a public affairs, market access a zdravotné poisťovníctvo, zdravotnícka legislatíva, farmakoekonomika a health technology assessment, registre a zdroje dát, štatistické hodnotenia a patient empowerment. Odborná úroveň seminárov je garantovaná výberom renomovaných prednášateľov z akademickej pôdy a oficiálnych inštitúcií. Výber tém je vykonaný s ohľadom na politický a legislatívny vývoj so zameraním na aktuálne problémy.

Naše semináre

Zaregistrujte sa!

Prihlasovať na semináre sa môžu len registrovaní používatelia. Na registráciu môžete využiť tento formulár.

Naše posledné semináre

Programy našich posledných seminárov nájdete nižšie.

Všetky minulé aj budúce semináre nájdete na podstránke Semináre.