Ponúkame úspešné semináre

Prečo potrebujete semináre a kurzy Market Access?

Prístup na trh je zložitý proces. Pre farmaceutické spoločnosti úspešný prístup na trh predpokladá manažment všetkých prekážok k dosiahnutiu optimálnej ceny a maximálnej výšky úhrady, podľa možnosti bez obmedzenia cieľovej populácie alebo podmienok použitia. „Market Access semináre a riešenia“ Vám ponúka cielené vzdelávanie v oblasti government a public affairs, market access a zdravotné poisťovníctvo, zdravotnícka legislatíva, farmakoekonomika a health technology assessment, registre a zdroje dát, štatistické hodnotenia a patient empowerment. Odborná úroveň seminárov je garantovaná výberom renomovaných prednášateľov z akademickej pôdy a oficiálnych inštitúcií. Výber tém je vykonaný s ohľadom na politický a legislatívny vývoj so zameraním na aktuálne problémy.

Naše semináre

Naše posledné semináre

Programy našich posledných seminárov nájdete nižšie.

Všetky minulé aj budúce semináre nájdete na podstránke Semináre.