Rezervy dostupnosti inovatívnej liečby. Pohľad lekára, farmaceuta, poisťovne, priemyslu, regulátora a HTA.

Bližšie informácie o seminári