O našej spoločnosti

Market Access semináre majú dlhoročnú tradíciu a umožňujú pravidelnú, objektívnu a odbornú komunikáciu vo vysoko špecializovanom segmente. Ponúkame semináre a tréningy v oblasti vyjednávania v oblasti úhrad za lieky, vyjednávanie s platiteľmi a autoritami, príprava argumentácie pred podaním žiadosti. Firemné vzdelávanie na mieru, riešenie prípadových štúdií, strategické rozhodovanie MA a iné podľa potreby.

Riešime vzdelávanie na mieru pre potreby Vašej firmy, podľa Vašich požiadaviek a predstáv. Všetky programy sú prakticky zamerané a vychádzajú priamo z potrieb Vašej firmy.

  • Zvoľte si svoj čas a miesto konania
  • Optimalizujte náklady
  • Kompletizujte manažérske vzdelávanie
  • Určite si miesto a čas vzdelávania
  • Komunikujte s poprednými odborníkmi a profesionálnymi konzultantmi podľa potreby

  

Zásady ochrany osobných údajov