Voľby, politici a pacienti v kontexte zdravotnej a liekovej politiky

Bližšie informácie o seminári