Základy regulácie nákladov na lieky

Bližšie informácie o seminári