Výzvy Market Access na Slovensku v roku 2018

Bližšie informácie o seminári

Otázky dostupnosti inovatívnych liekov v prvom polroku 2018

Zaregistrujte sa!

Prihlasovať na semináre sa môžu len registrovaní používatelia. Na registráciu môžete využiť tento formulár.