Ekonomické a finančné podmienky dostupnosti inovácií a dopady novely 363 v praxi

Bližšie informácie o seminári

21. 09. 2022, Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava s online
prístupom cez ZOOM