Dostupnosť liekov a liečby pre pacienta – Európa a Slovensko

Bližšie informácie o seminári

Zaregistrujte sa!

Prihlasovať na semináre sa môžu len registrovaní používatelia. Na registráciu môžete využiť tento formulár.