Dopady pandémie na zdravotnú starostlivosť a spotrebu liekov I.

Bližšie informácie o seminári