Dohody o riadenom vstupe liekov v regióne Strednej a Východnej Európy

Bližšie informácie o seminári

Partnerom konferencie je spoločnosť: Celgene s.r.o.