Dohody o riadenom vstupe liekov v regióne Strednej a Východnej Európy

Bližšie informácie o seminári

Partnerom konferencie je spoločnosť: Celgene s.r.o.

Zaregistrujte sa!

Prihlasovať na semináre sa môžu len registrovaní používatelia. Na registráciu môžete využiť tento formulár.